Miazga

Kolejną firmą, która dołączyła do „Tójkolorowego klubu przedsiębiorczości” jest Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o.
Na rynku ogólnopolskim firma istnieje od roku 1989 roku i zatrudnia kilkadziesiąt osób personelu technicznego i biurowo – administracyjnego.
Nowy sponsor naszego klubu specjalizuje się w następujących usługach:
– roboty rozbiórkowe i wyburzenia – wyburzenia hal, budynków, warsztatów itp., recykling odpadów porozbiórkowych
– roboty ziemne – wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, makroniwelacje terenu, wymiany gruntu, stabilizacje podłoża, rekultywacje, podbudowy pod posadzki przemysłowe,
– roboty drogowe – krawężniki, podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowej,
– roboty ogólnobudowlane – budowa hal przemysłowych, magazynowych, budynków mieszkalnych i biurowych,
– badania archeologiczne.
Wszystkich informacji o firmie budowlanej uzyskacie na jego stronie https://www.miazga.pl/ .