Tradycja, historia, kolejne pokolenia … w naszych sercach LECHIA i nic się nie zmienia.